Lokalrådet

Her kan du få mere at vide om alt det der er i Tommerupperne og noget af det der sker her.
Desuden fortæller vi om dét som Lokalrådet er engageret i.

Tre store planer for Tommerupperne godkendt

Tommeruppernes Lokalråd har været med i udviklingen af planerne.

Indbyggerne i Tommerup og Tommerup Stationsby får snart nye naboer. Byrådet i Assens Kommune har godkendt at udviklingen af den første etape af den nye bydel Overmarken nu kan gå i gang.

Regnvandsplanen, der skal ruste byerne og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser, og Udviklingsplanen, der skal sikre vækst og udvikling i de to byer, blev også godkendt af Byrådet. De tre store planer indeholder sammentænkte løsninger.

Se dem her:

Lokalrådet arbejder for at gøre det bedre og sjovere at bo i de to Tommerup-byer.
Det sker ved at danne arbejdsgrupper der arbejder med hver deres interesse.

Fremtidens Tommerup tegnes Fremtidens Tommerupper begynder med ideer og planlægning.

Der er nu gang i flere arbejdsgrupper, som vi meget gerne vil have flere medarbejdere til:

Branding og tiltrækning af nye borgere

Der er udgivet en folder som fortæller lidt om Tommerupperne som et godt sted at bo.

Der er byambassadører som vil tage sig godt at tilflyttere.

Denne hjemmeside skal blive til en byportal med informationer om hvad Tommerupperne har at byde på. Der er nu oprettet en kalender som man kan skrive arrangementer ind i. Se i øvrigt vores mange sociale medier.

Puls i byen og Byforskønnelse

Assens Kommune arbejder sammen med Lokalrådet og arbejdsgrupperne om at forbedre forholdene i de offentlige rum.

Der er rigtig mange ideer på bordet i arbejdsgruppen for at skabe mere puls i byen.

Bæredygtighed og klimasøer. 

Der er sendt ansøgning afsted om et cykelprojekt.

Der er afholdt mange møder med Assens Kommune om at udvikle området. Her er der kommet mange forslag om at etablere en eller flere søer, cyklestier og naturområder. Et arbejde der tegner de store linjer for fremtidens Tommerup.

Lokalrådet  koordinerer arbejdsgrupperne. Vi har udviklet en strategi og værktøjer til projektstyring.

Tommeruppernes Lokalråd har sin egen Facebookside, som du finder på https://www.facebook.com/tommerupperne/

Tommeruppernes Lokalråd


Efter et par borgermøder og efter en arbejdsgruppe havde gjort et stort forarbejde kunne der i 2015 indkaldes til stiftende generalforsamling i Tommerup Forsamlingshus.

Her blev det første lokalråd valgt. Lokalrådet har udarbejdet en strategi for det videre arbejde.

11. april blev der indkaldt til borgermøde, hvor strategien blev fremlagt og arbejdsgrupper dannet.

Det sker i Tommerup

  • Barbaras musiklørdag 22. februar 2020 kl. 10:00 – 10:45 Tommerup Bibliotek, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Danmark Gratis målgruppe 1 -5 år og forældre
  • Fastelavnsgudstjeneste med tøndeeslagning 23. februar 2020 kl. 10:00 – 12:00 Broholm meningshedshus, Kirkevej 28, 5690 Tommerup, Danmark
  • Foredrag med Henrik Duer 26. februar 2020 kl. 19:00 – 22:00 Fin Form, Fyrtårn Tommerup

Kalender fra Kultunaut

Følg os på Twitter

Visionen for Tommeruppernes Lokalråd

LogoVisionen for lokalrådet er, at Tommerup udvikler sig til et åbent og tiltrækkende knudepunkt, hvor:

Partnerskaber mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen skaber grundlag for nytænkning og samskabelse.

Oplevelser, byudvikling, mangfoldige boformer og borgerrettet velfærd tiltrækker nye tilflyttere.

Bydelene nord og syd vokser sammen både fysisk og mentalt til et moderne pulserende lokalsamfund.

Lokalsamfundet er landskendt for sin unikke placering midt i skøn natur med nem og hurtig adgang til storbyer.

Forretningsliv, arbejdspladser og pulserende byliv gør lokalsamfundet til en uundværlig ramme for det gode liv.

Bæredygtighed tænkes og skaber rammen for vækst og udvikling i lokalsamfundet.

Back to Top