Institutioner og skoler i Tommerup

Institutioner og skoler i Tommerup

Institutioner og skoler i Tommerup

Børnehaver og skoler i Tommerup er af meget høj kvalitet. Det skyldes at der i mange år har været stor fokus på området.
For de 4000 borgere i byerne er der gode mulighed for at vælge mellem mange forskelligartede tilbud om det er dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole.

Læs mere om det gode børneliv i Tommerupperene

Børnehaver og skoler

Vuggestuer, børnehaver og skoler i Tommerupperne
Vuggestue/børnehaveFolkeskoleEfterskole
Børnehuset OvermarksgårdenTallerupskolenTommerup Efterskole
Musik- og Naturbørnehuset KildenTommerup SkoleVestfyns Efterskole
Børnehuset Himmelrummet
Winnies Private Pasningsordning

For at indskrive børn i daginstitution eller skole i Tommerup skal du kontakte Assens Kommune.
Du kan naturligvis kontakte de enkelte institutioner for at besøge dem.

https://dagplejen.assens.dk/

Back to Top