Samskabelse

Møde med Assens Kommune, hvor der bliver kigget på hvor fremtidige søer og grønne stier kan placeres

BORGERNE I AKTION

Vi vil gøre byudviklingen til en naturlig del af borgernes tænkning og aktivitet, hvor løsningerne findes i samspil med lokale erhvervsliv, foreninger, institutioner og kommunen.

SAMARBEJDE MELLEM FORENINGER
Byens aktiviteter samtænkes og organiseres i klynger for at skabe synergieffekt. De bedste løsninger skabes i fællesskab.

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN OG ERHVERVSLIVET
Samarbejdet mellem borgere, kommune og erhvervsliv er afgørende for vækst i området. Vi tør at snakke om hinandens udfordringer og inddrage hinanden i at finde løsninger.

Kontakt gruppens tovholder Ashil Faroukh, hvis du vil vide mere om denne arbejdsgruppe på ashil@farokh.dk
Se mere på arbejdsgruppens Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/248294515603958/

Back to Top