Stationsbyens klimasøer på vej

Maj 2019

Assens Forsyning har købt et 70.000 m2 stort område lige øst for Tommerup Stationsby.
Det skal bruges til, at løse klimaudfordringer – på flere måder.

En større regnvandplan i Tommerup Stationsby er nu klar.

For det første skal der laves tre søer – som ved større regnskyl bliver til een stor sø. Vi kalder dem Tallerupsøerne.

Ideskitse over området

For det andet skal det være et naturområde der kan bidrage til biodiversitet og som kan bruges rekreativt af Tommerupperne.

For det tredie skal en lille del området bruges til et varmepumpeanlæg som skal forsyne Tommerup Stationsby med mere miljørigtig fjernvarme.

Tidsplan

Tidsplanen er at varmepumpeanlægget opføres i 2020. Det skal igennem div. høringer og udbud før det evt. kan bygges og tages i drift.
(Opdatering: Anlægget er vedtaget og forventes testet september 2020.)

Assens Forsyning har købt området af landmand Kristian Appe på Store Appe og forventer, at tage det i brug i løbet af et – to år. Forsyningen må ikke købe det hvis ikke der er behov for det med det samme.

Idémøde

Gunilla D. Ørbech er projektleder i Assens Kommune

Interesserede borgere, naboer, og Tommeruppernes Lokalråd har sammen med Assens Kommune, Assens Forsyning, rådgivere, og en arkitekt holdt møde på Tommerup Erhvervspark den 9. maj 2019.
Her kom deltagerne med ideer til området.
Der skal flyttes rigtig meget jord, og det bedst og billigst, hvis det ikke skal køres væk fra området.

Derfor kan der skabes et endnu mere spændende landskab.

Ideerne var mange. Fx om amfiscene, skøjtebane, dyrepark – eller blot lave opholdssteder med borde og bænke og et flot landskab med nogle bakker i muslingeformation, der kan bruges til motion og natur.

Der skal være en servicevej ind i området. Den er her i maj 2019 ved at blive anlagt for enden af Parkvej.
Flere stier kan være en mulighed fx langs Assensbanen.

Hvor skal værket være?

En af udfordringerne er hvordan man placerer varmepumpeanlægget.

Den model som Assens Kommune arbejder med lægger op til er, at det placeres op til Tommerup – Odense jernbanen.
Det er længst væk fra bebyggelse og det er op ad et teknisk anlæg som jernbanen.

Udfordringen er anlæggets størrelse og placering.

Selve anlægget vil fylde 300 m2. Det vil blive 4 meter højt og kan dermed blive meget synligt.

I Lokalrådet har vi talt om, at vi gerne ville give cyklister og togrejsende et godt indtryk af Tommerupperne, når de kommer med toget fra Odense. Et bud kunne være noget kunst eller andet spektakulært som vil signalere, at her er godt at bo. Måske blot noget flot natur.

Så nu er opgaven, at kombinere klimasø-naturområdet med et mere industrielt udseende varmepumpeanlæg. Se et foto her.

Varmepumpeanlægget vil gøre Tommerupperne mere CO2-venlige og Tommerup St. Fjernvarme forventer, at kunne sænke priserne med 1.500 kr. for en normal husstand med et hus på 130 m2.

Varmepumpeanlægget kan ikke graves ned, da det skal kunne få luft og ikke må komme under vand. Men det kan godt pakkes ind bag bakker eller naturlig beklædning.

Økonomi

Det er Assens Forsyning som ejer området og som kan levere et område der er naturskønt. Det sker i samarbejde med Assens Kommune. Økonomien i Varmeforsyningen er beregnet selvstændigt.
For at området skal kunne indrettes med ekstra faciliteter, skal der i et vist omfang søges midler fra bla. fonde og stats- og EU-puljer, lige som det skete ved projekterne i Tommerup By.

Hvad sker der nu?

Nu er projektforslaget om varmepumpen i høring. Fra Lokalrådet vil vi gerne i dialog med alle de interessenter der er både i varmepumpeprojektet og klimasø-projektet.

 • Tommerup St. Fjernvarme
 • Assens Forsyning
 • Assens Kommune
 • Naboerne til området
 • City Tommerup
 • Tallerup Skole
 • FDF i Tommerup St.
 • Idræt i Tommerup
 • Fyrtårn Tommerup
 • Børnehaverne
 • – og mange flere

Assens Kommune er begyndt, at tegne på nogle skitser til hvordan området kan se ud, men det er ikke behandlet politisk endnu. Det er biolog Gunilla D. Ørbech der er projektleder.

Har du input til hvordan området kan indrettes så skriv til lokalrådet på mail til kontakt@tommerupperne.dk eller via vores Facebookside.

Jakob Schjødt-P.
Tommeruppernes Lokalråd
16. maj 2019

Dronebilleder via Assens Kommune

Back to Top