Strategi for lokalrådet

Strategi for lokalrådet

Strategien for Tommeruppernes Lokalråd

Nu er strategien på plads og du kan hente den her som PDF. Strategi_2016_Tommeruplokalraad

Vi ser Tommerupperne som en usleben diamant med masser af kvaliteter, der kan dyrkes og fremhæves.

Vores diamant har seks facetter:

 • Tiltrækning af tilflyttere
 • Sammenhæng og samarbejde
 • Mobilitet
 • Stærkt bånd mellem bydelene Nord og Syd
 • Puls i byen
 • Bæredygtighed

TOMMERUPPERNES LOKALRÅD

VISION – STRATEGI – HANDLEPLAN

Borgerne i aktion

VISION

”TOMMERUP ER ET ÅBENT OG TILTRÆKKENDE KNUDEPUNKT, HVOR DRØMMEN OM MODERNE BYLIV I NATURSKØNT LOKALSAMFUND OPFYLDES”

Visionen for Lokalrådet er, at Tommerup udvikler sig til et åbent og tiltrækkende knudepunkt, hvor:

 • Partnerskaber mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen skaber grundlaget for nytænkning og samskabelse.
 • Oplevelser, byudvikling, mangfoldige boformer og borgerrettet velfærd tiltrækker nye tilflyttere.
 • Bydelene nord og syd vokser sammen både fysisk og mentalt til et moderne pulserende lokalsamfund.
 • Lokalsamfundet er landskendt for sin unikke placering midt i skøn natur med nem og hurtig adgang til storbyer.
 • Forretningsliv, arbejdspladser og pulserende byliv gør lokalsamfundet til en uundværlig ramme for det gode liv.
 • Bæredygtighed medtænkes og skaber rammen for vækst og udvikling i lokalsamfundet.

VI INVESTERER I SYNLIGHED, FÆLLESSKAB OG VÆKST

HER STÅR VI

TOMMERUP ER EN USLEBEN DIAMANT MED IMPONERENDE EGENSKABER, SOM SKAL SHINES OP OG SYNLIGGØRES.

Tommerup er et naturskønt område med et kuperet og frodigt landskab – et ideelt bosted til familieliv, fordybelse og aktivt fritids- og friluftsliv.

Tommerup er også et moderne lokalsamfund med kort afstand til motorvej, tog – og busforbindelser. Her er flotte kvarterer og moderne byggerier til enhver smag. Gode børneinstitutioner og skoler med gode normeringer er byens perler, hvor forældre trygt lader børnene lære, lege og leve.

Tommerup har unikke idrætsfaciliteter, forsamlingshus , caféer og specialbutikker. Borgerne har nem adgang til indkøb og lokalproducerede råvarer af økologisk og høj kvalitet.

Lokalsamfundets mærkevare er et alsidigt foreningsliv med mangfoldige fritidsaktiviteter for børn, unge og ældre.
Tommerup er også et attraktivt område for erhvervslivet og vækst, da byens placering på landkortet og adgang til højtuddannede beboere er parametre, som virksomhederne ikke må overse.
Tommerup har desværre faldende børnetal og lav befolkningstilvækst som kræver handling, og der er behov for øget mobilitet mellem byen og resten af kommunen.

Men sammentænkning af byerne har uforløste synergipotentialer, som vi slet ikke har rørt ved.

Ønsket om en fælles by, Tommerup, er til stede, men fælles identitet og bånd kan blive bedre.
Tommerup trænger også til by – forskønnelse, byggegrunde, store sociale arrangementer og byliv for at skabe puls og mere begejstring i lokalsamfundet.

Som beboere i Tommerup skal vi også blive bedre til at værne om lokalsamfundets indkøbsmuligheder samt økologi – og lokalproducenter.

VORES STYRKER SKAL OVERVINDE VORES  SVAGHEDER

VÆRDIER

VEJVISER OG FÆLLES FUNDAMENT FOR INDSATSEN

Udvikling sker i overensstemmelse med borgernes ønsker.

Alle lokale aktører spiller en aktiv rolle i byens udvikling. Vi tager ansvar og udfordrer med respekt for mangfoldighed og bæredygtighed.

Vi samarbejder, bryder vaner og leger os frem til kloge løsninger. Vi har overblik og prioriterer vores ressourcer.

STRATEGI

SOM BORGERE I TOMMERUP HAR VI ET ANSVAR OG EN AKTIV ROLLE I BYENS UDVIKLING, FOR VI KENDER VORES BY BEDST.

For at vi kan realisere vores ambitioner for Tommerup, arbejder vi på seks facetter, der skal ændre vores by :  . Samskabelse   fordi de holdbare løsninger skabes og realiseres i samarbejde med kommunen, virksomheder, foreninger og borgere. Sammen finder vi de gode løsninger.  .

Tiltrækning af nye tilflyttere – fordi Tommerup har brug for nye tilflyttere, og kan tilbyde unikke muligheder for nye borgere, der ønsker at bo i et moderne lokalsamfund tæt på storbyen.

Stærkt bånd mellem bydelene nord og syd –  fordi vi i fællesskab kan skabe synergipotentialer og udvikle byen til det, vi går og drømmer om.  .

Mobilitet – fordi infrastruktur, bus, cykelsti og fleksibilitet i vores velfærd er grundstenen i et moderne lokalsamfund.  .

Puls i byen – fordi vi skal være et tiltrækkende knudepunkt, hvor man mærker liv, begejstring og skønhed i midtbyerne.  .

Bæredygtighed – fordi vi har ressourcer og potentialer, som skal udnyttes bedre. Der er vækst potentiale i natur, økologi og miljørigtige løsninger.

SÅDAN SLIBER VI DIAMANTEN

SAMSKABELSE

SAMMEN SKABER VI DE BEDSTE LØSNINGER OG REALISERER STRATEGIEN.

Borgerne i aktion   Vi vil gøre byudviklingen til en naturlig del af borgernes tænkning og aktivitet, hvor løsningerne findes i samspil med det lokale erhvervsliv, foreninger, institutioner og kommunen.

Samarbejde mellem foreninger

Byens aktiviteter sammentænkes og organiseres i klynger for at skabe synergieffekt. De bedste løsninger skabes i fællesskab.

Samarbejde med kommunen og erhvervslivet
Samarbejdet mellem borgere, kommune  og erhvervsliv er afgørende for vækst i området. Vi taler om vores udfordringer og inddrager hinanden i at finde løsninger på tværs.

HVAD VIL VI?

Strategisk samarbejdsplatform

Workshops, hvor borgere, erhvervslivet, kommunen og foreninger kan skabe løsninger.

Taktisk samarbejdsplatform   Mødeforum og faciliteter, der styrker tværgående aktiviteter blandt foreninger.  .

Arbejdsgrupper   Alle får lov til at bidrage og være en del af arbejdsgrupperne for at realisere strategien.   HVORDAN GØR VI?

Løbende dialog med kommunen
Vi påvirker og understøtter kommunens aktiviteter i byen.

Samskabelse mellem handelsforeninger.
Vi skaber rammer for tættere samarbejde mellem vores handelsforeninger.
Borgerinddragelse: Dine gode idéer får plads her.

TILTRÆKNING AF NYE  TILFLYTTERE

TOMMERUP ER ET OPLAGT  STED AT FLYTTE TIL.
Flere børnefamilier i lokalsamfundet
Tommerup satser på at tiltrække børnefamilier – især fra større byer. Eksempelvis fra Odense, som er i gang med en rivende udvikling og satser stærkt på ungdomsboliger og uddannelsespladser. Denne udvikling giver en oplagt nichemulighed for at markedsføre Tommerup til børnefamilier.
Flere byggegrunde
Vi skal fortsat kunne tilbyde attraktive byggegrunde og landparceller for at styrke byens udvikling. Udstykning af byggegrunde er naturligvis med til, at bydelene nord og syd vokser sammen. Udstykning af landparceller er med til at øge muligheden for interesserede nye bosættere.

Flere mangfoldige boformer
Vi oplever et stærkt behov for flere lejligheder og mindre huse til unge, børnefamilier og ældre, der ønsker at flytte til eller blive boende i byen.

HVAD VIL VI?
Branding
Vi gennemfører bosætningskampagner og bruger nye tilflyttere til at udbrede fortællingen.
Synlighed
Vores styrker og byens aktiviteter synliggøres via digitale medier fx webportal, video og sociale medier.
Byambassadører
Vi arbejder med åbenhed og giver tilflytterne en god start og introduktion til byens netværker.

HVORDAN GØR VI?
Folder
Tilflyttere får en folder med overblik over lokalsamfundets muligheder, foreninger, butikker og håndværker mv.  .

Samarbejde
Vi samarbejder med Assens kommune og byens ejendomsmæglere om byggegrunde og boformer.
Indslusningshus a la Ærø.
Borgerindvolvering : Dine gode idéer får plads her.

STÆRKT BÅND MELLEM BYDELENE NORD  OG SYD

TOMMERUP ER FREMTIDENS BYNAVN!
Mental fusion
Navnet Tommerup skal blive et socialt accepteret og identitetsskabende fælles bynavn. Tommerup har bydelene Nord og Syd.

Fysisk fusion
Byudvikling, grundudstykning og udvikling af infrastruktur og naturområde skal sammensmelte bydelene Nord og Syd.

HVAD VIL VI?

”Ingen” byskilt mellem nord og syd.
I fremtiden ønsker vi ikke byskilt mellem Nord og Syd, hverken fysisk eller mentalt.
Tommerup som bynavn diskuteres
Vi lægger navnet Tommerup som fællesnavn for bydelene Nord og Syd op til diskussion.

Vejlys

Det skal være tryggere at færdes mellem bydelene Nord og Syd.

HVORDAN GØR VI?

Stisystem

Et stisystem, der binder Nord og Syd sammen.

Søprojekt

En sø mellem bydelene vil være et sted til fordybelse og oplevelse.

Lang allé mellem bydelene.

Borgerinddragelse:  Dine gode idéer får plads her.

MOBILITET

DET SKAL VÆRE NEMT OG TRYGT AT KOMME TIL OG FRA BYEN

 

Bedre forbindelse til omverden
Byen har en unik placering ved jernbanen og tæt på den fynske motorvej, og det skal udnyttes bedre. Vi skal nemt kunne komme til og fra Tommerup.
Fleksible vedfærdstilbud
Tommerup er pendlervenlig og skal derfor fortsat have fleksible velfærdstilbud, der skaber tryghed og fleksibilitet i arbejds – og familieliv.

HVAD VIL VI?

Busforbindelse   Bedre forbindelse til Odense, på tværs i området, og til uddannelsesbyen Glamsbjerg og til Assens.  .

Trafiksikkerhed

Ny vej fra Højsletten, og brugervenlig cykelsti til den integrerede institution Overmarksgården.

Stabil togdrift

Togstationen er byens vigtige ressource. Der skal fortsat være fokus på stabilitet af togdrift.

HVORDAN GØR VI?

Synkronisering af åbningstider

Tilpasning af dagtilbuddets åbningstider med togdrift.
Sikkerhed for fodgængere
Et fodgængerfelt eller skilt ved de mest befærdede steder, når vej 335 gennem bydel Nord og Syd skal krydses.
Borgerinddragelse: Dine gode idéer får plads her.

PULS I BYEN

SKØNHED OG LIV I BYEN.

Tiltrække byaktiviteter

Tommerup skal gøres attraktiv og tiltrækkende. Vi skal understøtte byens udendørs kulturarrangementer, oplevelser og handel og søge at tiltrække store arrangementer af regional og national interesse.

Synliggøre byens skønhed

Midtbyerne skal afspejle byens naturskønhed og moderne kvarterer.

HVAD VIL VI?

Byforskønnelse omkring bymidterne i begge bydele

Store arrangementer

Fx Spejderlejr,  adventure race, cykelløb eller DGIs  landsstævne light  . Fastelavnfest /  karnevaloptog mellem nord  og syd   . Tønder igennem skoven. Nytårsløb.

Fritidstilbud for 4. – 7. Klasse. Multihus

HVORDAN GØR VI?

Hundeskov. Fælles legeplads ved forsamlingshus. Mbt – bane og løbesti. Volleyball. Fællesspisning. Kunstforening.

Borgerinddragelse

Dine gode idéer får plads her

 

BÆREDYGTIGHED

UDVIKLING I BYEN SKER MED RESPEKT FOR NATUR OG MENNESKER, FOR NUTID OG FREMTID.

Værne om miljøet   Vi har flot natur, som skal passes godt på. Vi bor her, og udvikler byen, i respekt for vores natur.   Vækst med miljøet   Vi understøtter og bakker op om miljørigtige løsninger, der skaber social og økonomisk vækst i byen. Fx grøn bæredygtighed og social ansvarlighed.

HVAD VIL VI?

Klima – venlig sø

Vi ønsker os en sø mellem bydelene Nord og Syd.

Grønt rekreativt område

Et samlingspunkt til leg og oplevelse.

Mangfoldighedshaver
Grønne oaser, hvor en eller alle generationer forbinder have, mad og natur og udvikler sammenhængsforståelse.

HVORDAN GØR VI?

Økologi og lokale produkter
Fremme vækst og tilgængelighed for økologi og lokalproducerede produkter.  . Ren by   En by fri for henkastet affald mm.

Borgerinddragelse: Dine gode idéer får plads her.

 

KONTAKT

JOHNNY ARENTOFT SVANE

TLF. +45 93 99 11 25

JOHNNYARENTOFT@HOTMAIL.COM

 

RÅDSMEDLEMMER 2016

JOHNNY ARENTOFT SVANE

PETER LUND

HELLE BOESEN

ASHIL FAROKH

KNUD LARSEN

JAKOB SCHJØDT-PEDERSEN

CAMILLA LAUGESEN

MIE SKOV SØRENSEN

LISBETH WEHNER RASMUSSEN

https://www.facebook.com/tommerupperne

www.tommerupperne.dk

Back to Top