Tommeruppernes Lokalråd

Her kan du få mere at vide om alt det der er i Tommerupperne og noget af det der sker kan du finde i kalenderen.
Se flere oplysninger i menuen og nederst på forsiden.

Lokalrådet for Tommerup og Tommerup Stationsby

Se billeder fra indvielsen af Kirkebjergsøerne i Tommerup.


Indretningsdage ved Tallerupsøerne

Klik og se mere om hvordan vi vil indrette og sammen skabe et flot område, og tilmeld dig fællesskaberne.

Første fællesskabsdag ved søerne i Tommerup Stationsby blev et godt udgangspunkt for udviklingen af byens store fællesområde. LÆS HER.
Arrangementer:

  • 20. oktober: Fællesspisning.
  • 27. oktober: Lokalrådsmøde.
  • 28. oktober: Vælgermøde.
  • 14. november: Indretning af Tallerupsøerne.
  • 24. november: Generalforsamling i Tommeruppernes Lokalråd.


Seneste nye indhold

Igaard fotograferne flytter ind
– klik på billedet og læs mere

Pia vandt navnekonkurrence
Pia synes at Kirkebjergsøerne skulle hedde Kirkebjergsøerne

Kalender – puls i byenTre store planer for Tommerupperne godkendt

Tommeruppernes Lokalråd har været med i udviklingen af planerne.

Indbyggerne i Tommerup og Tommerup Stationsby får snart nye naboer. Byrådet i Assens Kommune har godkendt at udviklingen af den første etape af den nye bydel Overmarken nu kan gå i gang.

Regnvandsplanen, der skal ruste byerne og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser, og Udviklingsplanen, der skal sikre vækst og udvikling i de to byer, blev også godkendt af Byrådet. De tre store planer indeholder sammentænkte løsninger.

Se dem her:

Lokalrådet arbejder for at gøre det bedre og sjovere at bo i de to Tommerup-byer.
Det sker ved at danne arbejdsgrupper der arbejder med hver deres interesse.

Fremtidens Tommerup tegnes Fremtidens Tommerupper begynder med ideer og planlægning.

Der er nu gang i flere arbejdsgrupper, som vi meget gerne vil have flere medarbejdere til:

Branding og tiltrækning af nye borgere

Der er udgivet en folder som fortæller lidt om Tommerupperne som et godt sted at bo.

Der er byambassadører som vil tage sig godt at tilflyttere.

Denne hjemmeside skal blive til en byportal med informationer om hvad Tommerupperne har at byde på. Der er nu oprettet en kalender som man kan skrive arrangementer ind i. Se i øvrigt vores mange sociale medier.

Puls i byen og Byforskønnelse

Assens Kommune arbejder sammen med Lokalrådet og arbejdsgrupperne om at forbedre forholdene i de offentlige rum.

Der er rigtig mange ideer på bordet i arbejdsgruppen for at skabe mere puls i byen.

Bæredygtighed og klimasøer. 

Der er afholdt mange møder med Assens Kommune om at udvikle området. Her er der kommet mange forslag om at etablere en eller flere søer, cyklestier og naturområder. Et arbejde der tegner de store linjer for fremtidens Tommerup.

Lokalrådet  koordinerer arbejdsgrupperne. Vi har udviklet en strategi og værktøjer til projektstyring.

Tommeruppernes Lokalråd har sin egen Facebookside, som du finder på https://www.facebook.com/tommerupperne/


Efter et par borgermøder og efter en arbejdsgruppe havde gjort et stort forarbejde kunne der i 2015 indkaldes til stiftende generalforsamling i Tommerup Forsamlingshus.

Her blev det første lokalråd valgt. Lokalrådet har udarbejdet en strategi for det videre arbejde.

11. april blev der indkaldt til borgermøde, hvor strategien blev fremlagt og arbejdsgrupper dannet.

Back to Top