Forslag om byggegrunde i Tommerup Stationsby

Forslag om byggegrunde i Tommerup Stationsby

Forslag om byggegrunde i Tommerup Stationsby

Kommentarer lukket til Forslag om byggegrunde i Tommerup Stationsby

Kommunen skal nu behandle forslag om at lave en ny privat udstykning øst for Tommerup Stationsby.
Læs mere under billederne

Der bliver arbejdet på at lave op imod 65 nye naturskønne byggegrunde på den østlige side af Tommerup St. 

– Vi er rigtig glade for, at det forhåbentligt snart bliver muligt at tilbyde attraktive byggegrunde i Tommerup Stationsby. Det har været en stor mangelvare, siger formand for Tommeruppernes Lokalråd, Martin Winther-Gaasvig.

Byggegrundene kommer til at ligge på den østlige side af det nye rekreative klimaareal Tallerupsøerne. 

– Her er den mest oplagte placering for udvikling af byen, området er også, i udviklingsplanen for Tommerupperne fra 2017, anmærket som muligt område for boligudstykninger, siger lokalrådsformanden.

Forslaget skal for første gang behandles politisk i Miljø, teknik og Planudvalget den 30. november.

Det er den lokale Niels Pedersen, direktør for Miljø-Bo, der har købt, og vil udvikle området. 
Niels Pedersen lægger op til at skabe et kuperet areal, der smelter sammen med de omkringliggende naturskønne omgivelser. 

Han adresserer og løser samtidigt de problematikker, der er ved sporadisk støj fra den nærliggende jernbane og tilkørselsadgang til området.

Kommunens administration foreslår, at der skal bygges et lyskryds ved Fyrtårn Tommerup, når der kommer mere end 30 boliger på det nye område.

Vi arbejder på det . . .
Tillykke! Du er nu med på listen!

Attraktivt område

Fra stationsbyen er der kun 11 minutters togtur til Odense banegård eller 10 minutter i bil til E20-motorvejen. 

Tommeruppernes Lokalråd har arbejdet målrettet og aktivt i flere år på at skabe flere byggegrunde. 

Det er sket gennem dialog med både kommune og flere mulige investorer. 
Nu er det lykkedes at skabe kontakt med sælgeren af jorden Jens Kristian Appe og Niels Pedersen. 

Hvad sker der nu?

Kommunen lægger op til, at der skal indkaldes til et borgermøde for naboer og interesserede.
Der er endnu ikke sat dato på mødet.

Så skal der laves, og efter en høringsproces, godkendes en lokalplan for området, så byggeriet kan gå i gang inden for de næste par år. 

Udvikling i Tommerupperne
Tommerup Stationsby er en by med ca. 2500 borgere, som har et aktivt handels- og erhvervsmiljø, god skole og flere daginstitutioner, samt masser af kuperet natur, fritidsaktiver og kulturliv. 
Byen har bla. Fyns første kunststofgræsbane, kulturcenteret Fyrtårn Tommerup med to haller, svømmehal, bibliotek, café, fitnesscenter, skaterpark, skydebane og meget mere. 

Der er flere udviklingsprojekter i gang i Tommerupperne som på sigt kan tiltrække flere arbejdspladser og mange flere nye borgere. 

Ved Sortebrovej i Tommerupperne er der også boliger på vej.

På Smedevej i Tommerup St. er der lejeboliger på vej. Her er det vejlensiske Selmer-Gruppen der er bygherre. 

Især det nye plejecenter med seniorboliger på Buchwaldsvej og de kommunale byggegrunde på Vesterled i Tommerup forventes at tiltrække flere indbyggere. 

https://www.openstreetmap.org/#map=16/55.3413/10.1895

Det nye boligområde tænkes bygget øst for Tallerupsøerne.

About the author:

Back to Top