Stor opbakning til fællesskabet i Tommerupperne

Stor opbakning til fællesskabet i Tommerupperne

Tommeruppernes Lokalråd modtager 915.000 kr fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pujle

Et stort skulderklap er blevet sendt til Tommerup Stationsby, hvor der i øjeblikket bliver gravet ud til nye regnvandssøer. 

Det er helt fantastisk at få så flot et beløb til projektet, siger Martin Winther-Gaasvig fra Tommeruppernes Lokalråd.

Nordea-fonden

Nordea-fonden har valgt at støtte Tommeruppernes Lokalråds projekt i forbindelse med regnvandssøerne.
Her vil lokalrådet etablere stier, og områder man kan bruge, når man skal nyde den nye natur, der snart skyder op på det tidligere landbrugsområde.

Vi vil gerne have nogle rekreative elementer, så børn unge og voksne kan komme ud og få nogle gode fælles oplevelser, i det der bliver et rigtigt spændende naturområde, fortæller lokalrådsformand Martin Winther-Gaasvig.

Gravearbejde i Tommerup Stationsby

Her bor vi

Dermed er vi en af 78 småbyer der får støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje, der ansporer lokale ildsjæle til at sætte aktiviteter i gang, som styrker det lokale fællesskab og sammenhængskraften i mindre byer.

Assens Forsyning A/S er lige nu ved at etablere regnvandssøer på et 70.000 m2 stort område øst for Tommerup Stationsby. Det skal afhjælpe oversvømmelser i stationsbyen og sikre at vandløb ikke tager skade ved skybrud.

De nye søer vil give naturen et løft, giver øget biodiversitet og vil være et rigtigt interessant stedat besøge. Derfor er der behov for faciliteter til de besøgende.

Flere bevillinger er kommet ind

Nordea-fondens støtte på 915.000,- er en meget vigtig donation der gør det meget mere sandsynligt at projektet kan gennemføres.

Lokalrådet har også fået støtte fra Chris McDonalds Just Human og Kompans More Play pulje. Herfra har formanden fået lovning på 100.000.- til nogle aktive elementer langs stierne.

Det ser rigtigt lovende ud nu. Vi har også fået penge fra Assens Kommunes lokalsamfundspulje og fra Friluftsrådet til stier og formidling i området.

Vi får et skønt naturområde, hvor der sker en synergi effekt imellem tekniske anlæg for klimatilpasning og energiindvending, rekreative arealer og biodiversitet imellem vand, planter og dyreliv. Det bliver et samskabende areal med formidling og et areal der kan ses fra de mange i toget der passerer forbi.
Med denne store bevillig er der gode udsigter for at få de hele til at gå op i en højere enhed.

Lokalrådet håber også på at få hjælp fra frivillige kræfter, når området skal gøres færdig om et års tid.

Assens Kommune har også bidraget med en landskabsarkitekt der har udarbejdet forslag til indretning af det multifunktionelle område.

Gravearbejde i Tommerup Stationsby

Back to Top