Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne er det sted hvor der virkeligt sker noget i Tommeruppernes Lokalråd.

Vi har haft fælles arbejdsgruppemøde den 6. februar 2017 kl. 19:00 på Overmarksgården.
Her vil vi sammen tage fat på Udviklingsplan Tommerup, Projekt Lys på Sortebrovej, Klimaplan for Tommerupperne, og Branding & Bosætning, for at tiltrække tilflyttere.
Hvis ikke du er medlem af en arbejdsgruppe endnu, så er du meget velkommen til at komme alligevel, hvis du har lyst til at sætte dit præg på udviklingen i Tommerupperne.
Arbejdsgrupperne er dem der selvstændigt sætter gang i de aktiviteter der skal gøre det bedre og interessant at bo i Tommerupperne.
Her er andre end lokalrådets bestyrelse aktive i kortere eller længere tid i afgrænsede projekter. Så her kan du være med, hvis du har lyst og energi til at påvirket fremtidens Tommerupper.

  1. Bæredygtighed, klimasikring og aktiviteter
  2. Samskabelse, samarbejde mellem foreninger og virksomheder 
  3. Bosætning, tiltrækning af tilflyttere og branding 
  4. Puls i byen (se under Bæredygtighed)
  5. Mobilitet og trafik
  6. Stærkt bånd mellem Nord og Syd 

Nogle af arbejdsgrupperne overlapper hinanden. Det er lokalrådets opgave at koordinere samarbejdet mellem de forskellige grupper.

Hver gruppe skal udarbejde projektbeskrivelser, som kan hjælpe dem i at styre processen, så deres ideer kommer i mål.

Hent projekt-checkliste her

Se projektstatusdokument her.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppemøde

Back to Top