Nyt lokalråd 2019-2020

Det nye lokalråd blev valgt på generalforsamlingen, som blev afholdt på Tommerups gamle rådhus.
Desværre var der ingen kvinder, der stillede op i første omgang – men der er en ledig plads endnu.

Lokalrådet i Tommerupperne er nu på plads. Jakob Storm er nyvalgt og efter et par års pause er Johnny Arentoft Svane tilbage i lokalrådet.
Endnu er der en enkelt plads ledig, som vi håber nogen af de over 4000 medlemmer vil være interesserede i.

Vi kan også konstatere, at der ikke er nogle kvinder, der har meldt sig til bestyrelsen. Desuden har vi også to pladser ledige som suppleanter.

To nye revisorer er på plads: Det er Michael Vangsgaard og Lotte Nielsen.

Formand for lokalrådet er Martin Winther-Gaasvig, Jakob Storm er næstformand, Svend Aage Kristensen, kasserer og Jakob Schjødt-P. er sekretær.
Johnny Arenstoft Svane, Sven Erik Schmidt og Karsten Pedersen er menige medlemmer af lokalrådet.

Tak for indsatsen

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til de tre afgående medlemmer, Lisbeth Wehner Rasmussen, Sabine Hurton og Jens Skov Rasmussen.

Back to Top