Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Tommeruppernes Lokalråd holder generalforsamling den 7. november 2017

Sted: Fyrtårn Tommerup i Mødelokale 2 kl. 19:00.

Det er den tid på året. Der skal gøres status over det forløbne arbejdsår. Et år hvor tre store planer for Tommerupperne blev færdige.
Året gav også mange udfordringer og ikke alle projekter kommer igennem lodsejeres og fondenes nåleøjer i første forsøg.
Vil du høre hvad der sker bag linjerne og vil du sætte dit præg på Fremtidens Tommerupper så mød op den 7. november.

Nye i rådet
Vi har også plads til flere i bestyrelsen. Så nu har du muligheden for at komme helt ind i maskinrummet og sætte dit præg på området. Vil du vide mere om arbejdet i bestyrelsen så kontakt os endelig. Skriv fx på vores chat.
Det er frivilligt arbejde at side i lokalrådet og der skal også være plads til andre ting end bestyrelsesarbejde. Vi holder møde et par timer næsten hver måned – og nogen arbejder også med projekter i mellemtiden. Kender du en god kandidat så kontakt enten kandidaten eller rådet, så vil vi gerne prikke til ham/hende. Det er muligt at stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil gerne have flere forslag til kandidater på forhånd.
Man vælges for to år ad gangen. Vi tilstræber at der er lige mange i bestyrelsen fra hver af tvillingebyerne.

Se vedtægter her: Vedtægter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formand Helle Boesens beretning.
  3. Kasserer Martin Winther-Gaasvigs beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag. Lokalrådet har et forslag om ændringer i vedtægterne.
  6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.

Den nyvalgte bestyrelse træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerer sig, hvis det er muligt.

 

Back to Top